Revisie en verplaatsing paalkoppen

Om toename van verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden tegen te gaan wordt door Van Hattum en Blankevoort in opdracht van Rijkswaterstaat in het Binnenspuikanaal een constructie gebouwd.

 

Een constructie waardoor een deel van het zoute water terug weer afgevoerd wordt naar zee. Het zoete water wordt tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal. Dit verkleint de nadelige effecten van zout water op natuur, landbouw en koel- en/of proceswater.

 

In opdracht van VolkerWessels Infrastructuur verzorgde Marsé Montage de revisie, verwijdering en herplaatsing van de paalkoppen op de nieuwe locatie voor de binnenvaart.

Categorie
Waterwerken
Tags
Paalkoppen