Hotel Nicolaas Witsen Amsterdam Hotel Nicolaas Witsen ligt in een prachtige en rustige straat in het centrum van Amsterdam. De drie panden waarin het hotel zich bevindt zijn gebouwd rond 1900 en hebben een mooi historisch karakter. Om het hotel te moderniseren, te verduurzamen én toekomstbestendig...